αποτύπωμα

<1 class="h4 d-block- " style="text-align:left;" >Προσωποποιημένη ταυτότητα ADEME FR029812_06B9BX - Εγγραφή στο Screlec για μπαταρίες1> <1 class="h4 d-block- " style="text-align:left;" >Προσωποποιημένη ταυτότητα ADEME FR208749_01ANVC – Εγγραφή στο Citeo για συσκευασία1> <1 class="h4 d-block- " style="text-align:left;" >Προσωποποιημένη ταυτότητα ADEME FR030564_057IAJ – εγγραφή στην Ecologic για τον ηλεκτρικό τομέα1> <1 class="h4 d-block- " style="text-align:left;" >WEEE-Reg.-Nr. DE: 12035226, 28100391,12869203, 62262670, 641995611>