Odcisk

Odcisk

VAT UE.: DE297371851
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Aschaffenburg
Numer w rejestrze handlowym HRB 12784


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Jesteśmy gotowi, a nie zobowiązani do brania udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym konsumentów.

<1 class="h4 d-block- " style="text-align:left;" >Spersonalizowany identyfikator ADEME FR029812_06B9BX - Rejestracja w firmie Screlec dla baterii1> <1 class="h4 d-block- " style="text-align:left;" >Spersonalizowany identyfikator ADEME FR208749_01ANVC – Rejestracja w Citeo na opakowania1> <1 class="h4 d-block- " style="text-align:left;" >Spersonalizowany ID ADEME FR030564_057IAJ – rejestracja w Ecologic dla branży elektrycznej1> <1 class="h4 d-block- " style="text-align:left;" >WEEE-Reg.-Nr. DE: 12035226, 28100391,12869203, 62262670, 641995611>