Odcisk

Spersonalizowany identyfikator ADEME FR029812_06B9BX - Rejestracja w firmie Screlec dla baterii

Spersonalizowany identyfikator ADEME FR208749_01ANVC – Rejestracja w Citeo na opakowania

Spersonalizowany ID ADEME FR030564_057IAJ – rejestracja w Ecologic dla branży elektrycznej