Προστασία δεδομένων

Δήλωση περί ιδιωτικότητας

Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν προβλέπεται ούτε από τον νόμο, ούτε από τη σύμβαση, και δεν απαιτούνται για τη σύναψη σύμβασης, εάν δεν παρέχονται παρακάτω άλλες πληροφορίες. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι να διαθέτετε τα δεδομένα. Η μη διάθεση τους δεν φέρει συνέπειες. Αυτό ισχύει μόνο εφόσον δεν δώσατε άλλου είδους πληροφορίες στις παρακάτω πράξεις επεξεργασίας.

Στα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ανήκουν όλες οι πληροφορίες, που αφορούν ένα ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες μας, χωρίς να προβείτε σε παροχή πληροφοριών σχετικά με το άτομό σας.  

Κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας ο περιηγητής ιστού σας διαβιβάζει τα δεδομένα χρήσης σε εμάς ή στον φιλοξενητή ιστοσελίδων / πάροχο υπηρεσιών IT και τα αποθηκεύει σε αρχεία πρωτοκόλλου (τα επονομαζόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή). Αυτά τα αποθηκευμένα δεδομένα περιλαμβάνουν π.χ. το όνομα της σελίδας, την ημερομηνία και την ώρα της πρόσβασης, τη διεύθυνση IP, τον όγκο των μεταφερόμενων δεδομένων και τον πάροχο που υπέβαλε την αίτηση. Η επεξεργασία διενεργείται λόγω του υπέρτερου έννομου συμφέροντός μας για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ιστότοπού μας καθώς και για τη βελτίωση της προσφοράς μας βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο ΣΤ) του ΓΚΠΔ.

Επικοινωνία

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας, εάν το επιθυμείτε. Στα στοιχεία έκδοσής μας θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

Σύναψη επαφής του πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν έρθετε σε επαγγελματική επαφή μαζί μας μέσω ηλ. ταχυδρομείου, θα συλλέξουμε τα δεδομένα του προσωπικού σας χαρακτήρα (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κείμενο μηνύματος) μόνο στον βαθμό που μας τα παρέχετε. Οι επεξεργασία δεδομένων αποσκοπεί στην επεξεργασία και απάντηση του αιτήματος της επικοινωνίας σας.

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται στην περίπτωση που η σύναψη επαφής αποσκοπεί στην υλοποίηση προσυμβατικών μέτρων (π.χ. συμβουλές σε περίπτωση ενδιαφέροντος αγοράς, σύνταξη προσφοράς) ή αναφέρεται σε ήδη συνημμένη σύμβαση μεταξύ μας, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

Η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων γίνεται λόγω του υπέρτερου έννομου συμφέροντός μας να επεξεργαστούμε και να απαντήσουμε στο αίτημά σας, εάν η σύναψη επαφής γίνει για άλλους λόγους, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο ΣΤ) του ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση αυτή λόγως αυτής της ιδιαίτερης κατάστασης, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των σχετικών με εσάς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ΣΤ) του ΓΚΠΔ.

Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου σας αποκλειστικά για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Στη συνέχεια διαγράφονται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις από τον νόμο προβλεπόμενες προθεσμίες φύλαξης, εφόσον δεν έχετε συμφωνήσει με την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση.

WhatsApp Business

Εάν έρθετε σε επαγγελματική επαφή μαζί μας μέσω της εφαρμογής WhatsApp, χρησιμοποιούμε για τον σκοπό αυτό την έκδοση WhatsApp Business της WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία, «WhatsApp»). Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από την WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ), εάν διαμένετε εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Οι επεξεργασία δεδομένων αποσκοπεί στην επεξεργασία και απάντηση του αιτήματος της επικοινωνίας σας. Για αυτόν τον σκοπό, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τον αριθμό του κινητού σας, που είναι αποθηκευμένος στην WhatsApp, το όνομά σας και άλλα δεδομένα, εφόσον τα έχετε δηλώσει. Για την υπηρεσία αυτή χρησιμοποιούμε μια κινητή τερματική συσκευή, στο βιβλίο διευθύνσεων της οποίας έχουμε καταχωρήσει αποκλειστικά τα δεδομένα των χρηστών που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας μέσω WhatsApp. Με τη διαδικασία αυτή δεν διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην WhatsApp χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Η WhatsApp μεταδίδει τα δεδομένα σας στους διακομιστές της Meta Platforms Inc. στις ΗΠΑ.

Για τις ΗΠΑ δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ. Η διαβίβαση των δεδομένων γίνεται μεταξύ άλλων βάσει ρητρών πρότυπων στερεότυπων συμβάσεων, που τελούν σαν κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de).

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται στην περίπτωση που η σύναψη επαφής αποσκοπεί στην υλοποίηση προσυμβατικών μέτρων (π.χ. συμβουλές σε περίπτωση ενδιαφέροντος αγοράς, σύνταξη προσφοράς) ή αναφέρεται σε ήδη συνημμένη σύμβαση μεταξύ μας, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

Η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων γίνεται λόγω του υπέρτερου έννομου συμφέροντός μας να παρέχουμε έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο επικοινωνίας και να απαντήσουμε στο αίτημά σας, εάν η σύναψη επαφής γίνει για άλλους λόγους, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση αυτή έχετε, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη σας κατάσταση, ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των σχετικών με εσάς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Στη συνέχεια διαγράφονται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις από τον νόμο προβλεπόμενες προθεσμίες φύλαξης, εφόσον δεν έχετε συμφωνήσει με την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων κατά τη χρήση του WhatsApp θα βρείτε στους ιστότοπους https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service (https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service) και https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy (https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy).

Λογαριασμός πελάτη      Παραγγελία     

Λογαριασμός πελάτη

Όταν ανοίγουμε έναν λογαριασμό πελάτη, συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα στην έκταση που αυτό ορίζεται εκεί. Η επεξεργασία δεδομένων αποσκοπεί στην βελτίωση της αγοραστικής σας εμπειρίας και στην απλοποίηση της επεξεργασίας παραγγελιών. Η επεξεργασία γίνεται με τη συγκατάθεσή σας βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε βάσει της συγκατάθεσής σας έως τη στιγμή της ανάκλησης αυτής. Στη συνέχεια διαγράφεται ο λογαριασμός πελάτη σας.

Συλλογή, επεξεργασία και μετάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την παραγγελία

Κατά την παραγγελία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση και επεξεργασία της παραγγελίας σας και για την επεξεργασία των αιτημάτων σας. Η διάθεση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να συναφθεί σύμβαση. Η επεξεργασία γίνεται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασής σας. 

Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται π.χ. στις εταιρείες αποστολής και στους παροχείς dropshipping, στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, στους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία παραγγελιών ή στους παρόχους υπηρεσιών IT. Σε κάθε περίπτωση, τηρούμε αυστηρά τις προδιαγραφές του νόμου. Η έκταση της διαβίβασης δεδομένων περιορίζεται στο ελάχιστο.

Αξιολογήσεις       Διαφήμιση     

Αξιολόγηση πελατών της σφραγίδας αγοραστή

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το εργαλείο αξιολόγησης πελατών για τη σφραγίδα των αγοραστών της Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig). Αφού δώσετε την παραγγελία σας, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε την αγορά σας από τον ιστότοπό μας.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά μέσω ηλ. ταχυδρομείου, όπου χρησιμοποιούμε το τεχνικό σύστημα του παρόχου του εργαλείου αξιολόγησης της σφραγίδας αγοραστή για την εκτέλεση της επεξεργασία μας.

Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται είτε με τη συγκατάθεσή σας είτε βάσει του εννόμου συμφέροντός μας.

Γίνεται επεξεργασία με τη συγκατάθεσή σας βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, εφόσον συμφωνήσατε ρητά να λάβετε το αίτημα αξιολόγησης. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο ηλεκτρονικό μήνυμα, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε βάσει της συγκατάθεσής σας έως την ανάκληση αυτή. Στη συνέχεια, αφαιρείται από τον διανομέα η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου σας.

Η επεξεργασία χωρίς ρητή συγκατάθεση διενεργείται λόγω του έννομου συμφέροντός μας στο να έχουμε ειλικρινείς, πιστοποιημένες αξιολογήσεις των υπηρεσιών μας στο πλαίσιο της άμεσης διαφήμισης και βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Για αυτόν τον σκοπό, στέλνουμε σε ηλεκτρονική μορφή ένα αίτημα αξιολόγησης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες μας που έχετε ήδη προμηθευτεί από εμάς. Η αποστολή γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρέχετε στο πλαίσιο της πώλησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Η αποστολή ενός αιτήματος αξιολόγησης προϋποθέτει ότι δεν έχετε αντιταχθεί στη χρήση της διεύθυνσης του ηλ. ταχυδρομείου σας.

Μπορείτε να προβάλλετε ανά πάσα στιγμή την εναντίωσή σας, στέλνοντας μας ένα μήνυμα. Στα στοιχεία έκδοσης θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την άσκηση της εναντίωσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προβλεπόμενο για αυτόν τον σκοπό σύνδεσμο για το αίτημα αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή δεν συνεπάγεται κανένα άλλο κόστος εκτός αυτού της διαβίβασης σύμφωνα με τις βασικές ταρίφες.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται στο πλαίσιο αυτό στο τεχνικό σύστημα του παρόχου του εργαλείου αξιολόγησης της σφραγίδας αγοραστή διαγράφονται 3 μήνες μετά την παράδοση των αγαθών που έχει συλληφθεί για αξιολόγηση.

Χρήση της διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων

Ανεξάρτητα από τη διεκπεραίωση της σύμβασης χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση του ηλ. ταχυδρομείου σας αποκλειστικά για τους δικούς μας διαφημιστικούς σκοπούς μέσω της αποστολής ενημερωτικών δελτίων, εφόσον έχετε δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση. Η επεξεργασία γίνεται με τη συγκατάθεσή σας βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο Α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε βάσει της συγκατάθεσής σας έως την ανάκληση αυτή. Μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο ενημερωτικό δελτίο ή με μήνυμα προς εμάς. Στη συνέχεια αφαιρείται από τον διανομέα η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου σας.

Πάροχος υπηρεσιών αποστολής       Διαχείριση αγαθών     

Προώθηση της διεύθυνσης ηλ. ταχυδρομείου σε εταιρείες αποστολής για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση αποστολής

Εφόσον συμφωνήσετε με αυτό κατά τη διαδικασία παραγγελίας ρητά, διαβιβάζουμε τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου σας στην επιχείρηση μεταφορών στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της σύμβασης. Η διαβίβαση αυτή έχει ως στόχο την ενημέρωσή σας μέσω ηλ. μηνύματος σχετικά με την κατάσταση της αποστολής. Η επεξεργασία γίνεται με τη συγκατάθεσή σας βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο Α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, μέσω γνωστοποίησης σε εμάς ή στην επιχείρηση μεταφορών, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε βάσει της συγκατάθεσής σας έως την ανάκληση αυτή.

Χρήση ενός εξωτερικού συστήματος διαχείρισης αγαθών

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης επεξεργασίας χρησιμοποιούμε για την διεκπεραίωση των συμβάσεών μας ένα σύστημα διαχείρισης αγαθών. Για αυτόν τον σκοπό, θα διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στη διεύθυνση

JTL-Software-GmbH, Rheinstr. 7, 41836 Hückelhoven.

Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών     

Χρήση PayPal

Για όλες τις συναλλαγές μέσω PayPal ισχύει η δήλωση περί ιδιωτικότητας του PayPal. Θα την βρείτε στον ιστότοπο https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Χρήση Amazon Payments

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία πληρωμών Amazon Payments της Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο, «Amazon Payments»).

Η επεξεργασία δεδομένων αποσκοπεί στο να προσφέρουμε σε εσάς τη δυνατότητα πληρωμής μέσω της υπηρεσίας πληρωμών Amazon Payments.

Για την ενσωμάτωση αυτής της υπηρεσίας πληρωμών, είναι απαραίτητο να συλλέγει, να αποθηκεύει και να αναλύει δεδομένα (π.χ. διεύθυνση IP, τύπος συσκευής, λειτουργικό σύστημα, τύπος περιηγητή ιστού, τοποθεσία της συσκευής σας) η Amazon Payments, όταν καλείτε τον ιστότοπο. Για αυτόν τον σκοπό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και cookies. Τα cookies επιτρέπουν την αναγνώριση του περιηγητή ιστού σας.

Η χρήση των cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών γίνεται με τη συγκατάθεσή σας βάσει του άρθρου 25 παρ. 1 σημείο 1 TTDSG (Γερμανικός Νόμος Προστασίας Δεδομένων στην Τηλεπικοινωνία και τα Τηλεμέσα) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο Α) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διενεργείται με τη συγκατάθεσή σας βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο Α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε βάσει της συγκατάθεσής σας έως την ανάκληση αυτή.

Με την επιλογή και χρήση της «Amazon Payments» διαβιβάζονται τα απαιτούμενα για την επεξεργασία των πληρωμών δεδομένα στην Amazon Payments, για να είναι δυνατή η εκπλήρωση της σύμβασης μαζί σας βάσει της επιλεγμένης μεθόδου πληρωμής.

Αυτή η επεξεργασία γίνεται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων κατά τη χρήση της υπηρεσίας πληρωμών Amazon Payments στη σχετική δήλωση περί ιδιωτικότητας θα βρείτε στον ιστότοπο: https://pay.amazon.com/de/help/201212490 (https://pay.amazon.com/de/help/201212490)

Cookies

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στον υπολογιστή ενός χρήστη. Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο, μπορεί να αποθηκευτεί ένα cookie στο λειτουργικό του σύστημα. Το cookie αυτό περιέχει μια χαρακτηριστική ακολουθία χαρακτήρων, η οποία καθιστά εφικτή τη σαφή αναγνώριση του περιηγητή ιστού όταν καλείται εκ νέου ο ιστότοπος.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Έτσι, έχετε τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Με την επιλογή των αντίστοιχων τεχνικών ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησής ιστού σας μπορείτε να ειδοποιηθείτε πριν από τη δημιουργία cookies και να αποφασίσετε ανά περίπτωση εάν θα τα αποδεχτείτε, καθώς και να παρεμποδίσετε την αποθήκευση των cookies και τη διαβίβαση των περιεχόμενων δεδομένων. Μπορείτε να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή ήδη αποθηκευμένα cookies. Θέλουμε να τονίσουμε στην περίπτωση αυτή ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστοτόπου.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε (συμπεριλαμβανομένης της απενεργοποίησης) τα cookies στους κυριότερους περιηγητές ιστού:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de)

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen)

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)

Τεχνικά αναγκαία cookies

Στην περίπτωση που δεν ορίζεται αλλιώς στην παρακάτω πολιτική απορρήτου, χρησιμοποιούμε μόνο αυτά τα τεχνικά απαραίτητα cookies, με σκοπό να κάνουμε την προσφορά μας πιο φιλική, πιο αποτελεσματική και ασφαλή προς το χρήστη. Τα cookies επιτρέπουν πέρα από αυτό στα συστήματά μας να αναγνωρίζουν τον περιηγητή ιστού σας ακόμη και μετά την αλλαγή σελίδας και να σας προσφέρουν υπηρεσίες. Ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπού μας δεν προσφέρονται χωρίς τη χρήση cookies. Για αυτές είναι απαραίτητο να αναγνωρίζεται ο περιηγητής ιστού ακόμη και μετά την αλλαγή σελίδας.  

Η χρήση των cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών γίνεται βάσει του άρθρου 25 παρ. 2 TTDSG. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει του υπέρτερου έννομου συμφέροντός μας για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του ιστότοπου καθώς και του φιλικού προς το χρήστη και αποτελεσματικού σχεδιασμού της προσφοράς μας βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη σας κατάσταση, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των σχετικών με εσάς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ανάλυση     

Χρήση του Google, Tag Manager

Χρησιμοποιούμε τον Google Tag Manager της Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, "Google") στον ιστότοπό μας.

Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιείται για τη διαχείριση ετικετών JavaScript και ετικετών HTML που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση εργαλείων παρακολούθησης και ανάλυσης ειδικότερα. Η επεξεργασία των δεδομένων εξυπηρετεί το σκοπό του σχεδιασμού και της βελτιστοποίησης του ιστότοπού μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
Ο σκοπός είναι να σχεδιάσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών μας. Ο ίδιος ο Google Tag Manager δεν αποθηκεύει cookies ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, επιτρέπει την ενεργοποίηση άλλων ετικετών που μπορούν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων εδώ.

Χρήση της Google Analytics

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ανάλυσης ιστού Google Analytics που παρέχεται από την Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία, «Google»).

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η ανάλυση του παρόντος ιστότοπου και των επισκεπτών του για σκοπούς μάρκετινγκ και διαφήμισης. Για αυτόν τον σκοπό, η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που κερδίζει από αυτόν τον ιστότοπο για λογαριασμό του φορέα εκμετάλλευσης αυτού του ιστοτόπου, για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστοτόπου, για να συντάξει εκθέσεις για τη δραστηριότητα στον ιστότοπο και για να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες στον διαχειριστή του ιστοτόπου, συναφείς με τη χρήση του ιστοτόπου και του διαδικτύου. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να συλλεχθούν οι παρακάτω πληροφορίες: διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα της προβολής της σελίδας, διαδρομή κλικ, πληροφορίες σχετικά με τον περιηγητή ιστού και τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, επισκεπτόμενες σελίδες, διεύθυνση παραπομπής URL (ιστότοπος μέσω του οποίου καλέσατε τον ιστότοπό μας), δεδομένα θέσης, δραστηριότητες αγοράς. Η διεύθυνση IP σας που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο της λειτουργίας της Google Analytics δεν συνδέεται από τη Google με άλλα δεδομένα.

Η Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνολογίες, όπως τα cookies, την αποθήκευση ιστού στον περιηγητή ιστού και εικονοστοιχεία μέτρησης που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης σας του ιστότοπου. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου που έχουν δημιουργηθεί έτσι μεταφέρονται κατά κανόνα σε εξυπηρετητή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Για τις ΗΠΑ δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ. Η διαβίβαση των δεδομένων γίνεται μεταξύ άλλων βάσει ρητρών πρότυπων στερεότυπων συμβάσεων, που τελούν σαν κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ: https://policies.google.com/privacy/frameworks (https://policies.google.com/privacy/frameworks) και https://business.safety.google/adsprocessorterms/ (https://business.safety.google/adsprocessorterms/). Τόσο η Google όσο και οι κρατικές υπηρεσίες των ΗΠΑ έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Ενδέχεται να συνδεθούν τα δεδομένα σας από την Google με άλλα δεδομένα, όπως το ιστορικό των αναζητήσεών σας, τους προσωπικούς σας λογαριασμούς, τα δεδομένα χρήσης σας άλλων συσκευών και όλα τα άλλα δεδομένα που ενδέχεται να έχει η Google σχετικά με το άτομό σας.

Στον ιστότοπο αυτό είναι ενεργοποιημένη η ανώνυμη περιήγηση. Με αυτή η διεύθυνση IP σας θα περικοπεί προηγουμένως από τη Google στο εσωτερικό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλόμενων κρατών της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο κατ' εξαίρεση θα διαβιβαστεί η πλήρης διεύθυνση IP σας σε εξυπηρετητή της Google στις ΗΠΑ και θα περικοπεί εκεί.

Η χρήση των cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών γίνεται με τη συγκατάθεσή σας βάσει του άρθρου 25 παρ. 1 σημείο 1 TTDSG (γερμανικός νόμος προστασίας δεδομένων στην τηλεπικοινωνία και τα τηλεμέσα) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διενεργείται με τη συγκατάθεσή σας βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε βάσει της συγκατάθεσής σας έως την ανάκληση αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων θα βρείτε στους ιστότοπους https://www.google.com/analytics/terms/de.html (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) ή https://www.google.de/intl/de/policies/ (https://www.google.de/intl/de/policies/) καθώς και https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de).

Plug-ins και διάφορα άλλα

Χρήση της Google reCAPTCHA 

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία reCAPTCHA που παρέχεται από την Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία, «Google»). Σκοπός της σχετικής ερώτησης είναι να διακριθεί η εισαγωγή από άνθρωπο ή από αυτοματοποιημένη, μηχανική επεξεργασία. Για αυτόν τον σκοπό διαβιβάζονται τα δεδομένα σας στην Google και επεξεργάζονται εκεί. Επιπρόσθετα διαβιβάζονται στην Google η διεύθυνση IP και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα απαιτούνται από την Google για την υπηρεσία reCAPTCHA. Αυτά τα δεδομένα επεξεργάζονται από την Google εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένως μπορούν να διαβιβαστούν επίσης σε διακομιστές της Google LLC στις ΗΠΑ. Για τις ΗΠΑ δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ. Η διαβίβαση των δεδομένων γίνεται μεταξύ άλλων βάσει ρητρών πρότυπων στερεότυπων συμβάσεων, που τελούν σαν κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ: https://policies.google.com/privacy/frameworks (https://policies.google.com/privacy/frameworks).

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει του υπέρτερου έννομου συμφέροντός μας στην προστασία του ιστότοπού μας από αυτοματοποιημένη κατασκοπεία, κατάχρηση και ΣΠΑΜ βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη σας κατάσταση, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των σχετικών με εσάς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Google reCAPTCHA καθώς και τη σχετική δήλωση περί ιδιωτικότητας θα βρείτε στον ιστότοπο: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html (https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html) καθώς και https://www.google.com/privacy (https://www.google.com/privacy).

Χρήση της YouTube

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τη λειτουργία ενσωμάτωσης βίντεο της YouTube της Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία, «YouTube»). Η YouTube είναι μια εταιρεία, που είναι συνδεδεμένη με την Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, «Google»).

Η λειτουργία εμφανίζει βίντεο, που είναι αποθηκευμένα στην YouTube, στον ιστότοπο μέσα σε ένα πλαίσιο iFrame. Κατά την παρουσίαση ενεργοποιείται η επιλογή «λειτουργία εκτεταμένης προστασίας δεδομένων». Με αυτόν τον τρόπο, η YouTube δεν αποθηκεύει καμία πληροφορία σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπου. Οι σχετικές πληροφορίες μεταδίδονται στην YouTube και αποθηκεύονται εκεί μόνο όταν παρακολουθείτε ένα βίντεο. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται στις ΗΠΑ. Για τις ΗΠΑ δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ. Η διαβίβαση των δεδομένων γίνεται μεταξύ άλλων βάσει ρητρών πρότυπων στερεότυπων συμβάσεων, που τελούν σαν κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ: https://policies.google.com/privacy/frameworks (https://policies.google.com/privacy/frameworks).

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει του υπέρτερου έννομου συμφέροντός μας στον βάσει των αναγκών και της στόχευσης σχεδιασμό του ιστότοπού μας βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη σας κατάσταση, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των σχετικών με εσάς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήσης των δεδομένων από την YouTube και την Google καθώς και για τα σχετικά σας δικαιώματα και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής θα βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων της YouTube στον ιστότοπο https://www.youtube.com/t/privacy (https://www.youtube.com/t/privacy).

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης

Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται μετά την πλήρη διεκπεραίωση της σύμβασης, αρχικά για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τις προθεσμίες φύλαξης σύμφωνα με τους νόμους περί φορολογίας και εμπορίου, και διαγράφονται έπειτα από τη λήξη της προθεσμίας, εφόσον δεν έχετε συμφωνήσει με την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση.

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Τα άρθρα 15 έως 20 του ΓΚΠΔ σας παρέχουν τα παρακάτω δικαιώματα εφόσον πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις: δικαίωμα πληροφόρησης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων.

Επιπλέον, βάσει του άρθρου 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στις επεξεργασίες που βασίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, καθώς και στην επεξεργασία για σκοπούς της άμεσης διαφήμισης.

Δικαίωμα προσφυγής στην εποπτική αρχή

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε προσφυγή στην εποπτική αρχή, εάν είστε της άποψης ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας δεν είναι σύννομη.

Δικαίωμα εναντίωσης

Εάν οι επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται εδώ βασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ΣΤ) του ΓΚΠΔ στο έννομο συμφέρον μας, τότε έχετε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, το δικαίωμα να αντιταχθείτε με ισχύ για το μέλλον στην προκείμενη επεξεργασία.

Μετά την υποβολή της εναντίωσής σας τερματίζεται η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, εκτός εάν μπορούμε να παρουσιάσουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των ενδιαφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί την άσκηση, εξάσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Αξιολόγηση πελατών Trustami

Η σφραγίδα εμπιστοσύνης Trustami είναι ενσωματωμένη σε αυτόν τον ιστότοπο για να εμφανίζει τις συλλεγμένες αξιολογήσεις καθώς και τα σχόλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό εξυπηρετεί την εφαρμογή των έννομων συμφερόντων μας για τη βέλτιστη προώθηση της προσφοράς μας στον δικό μας ιστότοπο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο στ) DSGVO. Όταν καλείται το σήμα εμπιστοσύνης Trustami, ο διακομιστής ιστού αποθηκεύει αυτόματα δεδομένα (δεδομένα πρόσβασης) με τη μορφή αρχείου καταγραφής διακομιστή που περιέχει το όνομα του ιστότοπου στον οποίο έγινε πρόσβαση, το αρχείο, την ημερομηνία και την ώρα της πρόσβασης, τη διεύθυνση IP σας σε συντομογραφία, τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρθηκαν, το μήνυμα για επιτυχή πρόσβαση, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, τη διεύθυνση URL παραπομπής (η σελίδα που επισκέφθηκε προηγουμένως) και τον αιτούντα πάροχο. Αυτά τα δεδομένα πρόσβασης δεν αξιολογούνται και αντικαθίστανται αυτόματα το αργότερο επτά ημέρες μετά το τέλος της επίσκεψής σας στον ιστότοπο. Το σήμα εμπιστοσύνης Trustami και οι υπηρεσίες που διαφημίζονται με αυτό αποτελούν προσφορά της Trustami GmbH, Schröderstraße 5, 10115 Βερολίνο. Η πολιτική απορρήτου της Trustami στη διεύθυνση www.trustami.com/datenschutz ισχύει για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται από την Trustami.

Τελευταία ενημέρωση: 10/01/22