Splošni pogoji poslovanja in podatki o kupcih

I. Splošni pogoji poslovanja

1. člen Temeljna določila

(1) Za pogodbe, ki jih z nami kot dobaviteljem (Motodox GmbH) sklenete preko spletne strani grizzlytools.shop, veljajo naslednji pogoji poslovanja. Če ni drugače dogovorjeno, je vključitev vseh pogojev, ki ste jih morda uporabili, v nasprotju.

(2) Potrošnik v smislu naslednjih predpisov je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih ni mogoče uvrstiti med pretežno komercialne namene ali za namene samozaposlenih. Podjetnik je vsaka fizična ali pravna oseba ali poslovno sposobna družba, ki pri sklenitvi pravnega posla opravlja samostojno poklicno ali gospodarsko dejavnost.

2. člen Sklenitev pogodbe

(1) Predmet pogodbe je prodaja blaga.

(2) S samo objavo zadevnega izdelka na našem spletnem mestu vam dajemo zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe preko sistema spletne košarice pod pogoji, navedenimi v opisu artikla.

(3) Pogodba se sklene preko sistema spletnega nakupovalne košarice na naslednji način:

Blago za nakup se odloži v »nakupovalno košarico«. Z ustreznim gumbom v navigacijski vrstici lahko kadar koli prikličete »nakupovalno košarico« in tam izvedete spremembe.

Ko prikličete stran »Plačilo« in vnesete svoje osebne podatke ter pogoje plačila in dostave, se podatki o naročilu prikažejo kot pregled naročila.

Če kot način plačila uporabljate sistem za takojšnje plačilo (npr. PayPal/PayPal Express, Amazon-Payments, takojšnje bančno nakazilo), boste preusmerjeni na stran s pregledom naročil v naši spletni trgovini ali pa na spletno stran ponudnika sistema takojšnjega plačila.

Če ste preusmerjeni v zadevni sistem takojšnjega plačila, tam ustrezno izberite ali vnesite svoje podatke. Podatki o naročilu se nato prikažejo kot pregled naročil na spletnem mestu ponudnika sistema takojšnjega plačila ali po preusmeritvi v našo spletno trgovino.

Pred oddajo naročila imate možnost še enkrat preveriti podatke v pregledu naročila, jih spremeniti (tudi s funkcijo »nazaj« v spletnem brskalniku) ali naročilo preklicati.

Ko naročilo pošljete prek ustreznega gumba (»naročilo z obveznostjo plačila« ali podobno oznako) pravno zavezujoče izjavljate, da sprejemate ponudbo, s čimer je pogodba sklenjena.

(4) Vaša povpraševanja o pripravi ponudbe za vas niso zavezujoča. Izdelali vam bomo zavezujočo ponudbo v besedilni obliki (npr. po e-pošti), ki jo lahko sprejmete v roku 5 dni (razen če je v posamezni ponudbi naveden drugačen rok).

(5) Obdelava naročila in posredovanje vseh informacij, zahtevanih v zvezi s sklenitvijo pogodbe, poteka po elektronski pošti, v nekaterih primerih avtomatsko. Zagotoviti morate, da je e‑naslov, ki ste ga shranili pri nas, pravilen, da je prejemanje e‑pošte tehnično zagotovljeno in zlasti zato, da ga ne preprečujejo filtri neželene pošte (SPAM).

3. člen Pravica do pridržanja, pridržanje lastninske pravice

(1) Pravico do pridržanja lahko uveljavljate le, če gre za terjatve iz istega pogodbenega razmerja.

(2)  Do plačila celotne kupnine ostane blago naša last.

4. Garancija

(1) Imate zakonske pravice do odgovornosti za napake.

(2) Kot potrošnika vas prosimo, da blago takoj ob dostavi preverite glede popolnosti, očitnih napak in poškodb pri transportu ter nas in prevoznika o morebitnih reklamacijah čim prej obvestite. Če tega ne upoštevate, to ne vpliva na vaše zakonsko določene garancijske zahtevke.

(3) Če lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev, se šteje, da je odstopanje dogovorjeno le, če smo vas o tem obvestili pred oddajo pogodbene izjave in sta se pogodbeni stranki o odstopanju izrecno in ločeno dogovorili.

5. člen Izbira prava, kraj izvajanja, kraj pristojnosti

(1) Uporablja se nemška zakonodaja. Za potrošnike ta izbira prava velja le, če mu s tem ni odvzeto varstvo, ki ga zagotavljajo obvezne določbe prava države običajnega prebivališča potrošnika (načelo ugodnejših pogojev).

(2)  Kraj izpolnitve vseh storitev, ki izhajajo iz poslovnega razmerja z nami, in kraj sodne pristojnosti je naš sedež, če niste potrošnik, ampak trgovec, pravna oseba javnega prava ali poseben sklad javnega prava. Enako velja, če nimate splošne sodne pristojnosti v Nemčiji ali EU ali če vaše stalno ali običajno prebivališče v času vložitve tožbe ni znano. To ne vpliva na pravico glede pritožbe na sodišču v sodni pristojnosti drugega kraja.

(3)  Izrecno se izključi uporaba določb prodajne konvencije ZN.

II. Informacije o kupcu

1. Identiteta kupca

Motodox GmbH

Hansaring 8

63843 Niedernberg

Nemčija

Telefon: +49 (0) 6021 45480 0

E­pošta: service@motodox.de

Alternativno reševanje sporov:

Evropska komisija zagotavlja platformo za izvensodno spletno reševanje sporov (platforma OS), ki je na voljo na https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

Pripravljeni smo sodelovati v postopkih reševanja sporov pred potrošniškimi arbitražnimi sveti.

2. Informacije o sklenitvi pogodbe

Tehnični koraki za sklenitev pogodbe, sklenitev same pogodbe in možnosti popravkov se izvajajo v skladu s predpisi »Sklenitev pogodbe« naših splošnih pogojev poslovanja (I. del).

3. Pogodbeni jezik, shranjevanje besedila pogodbe

3.1. Pogodbeni jezik je nemščina.

3.2. Celotnega besedila pogodbe ne bomo shranili. Pred pošiljanjem naročila preko sistema spletne košarice lahko pogodbene podatke natisnete ali shranite v elektronski obliki s funkcijo tiskanja v brskalniku. Po prejemu naročila vam bomo podatke o naročilu, podatke, ki jih zakon zahteva za pogodbe, sklenjene na daljavo, in splošne pogoje poslovanja, ponovno poslali po e­pošti.

3.3. Če zahtevate ponudbo izven sistema spletnega nakupovalne košarice, boste vse pogodbene podatke prejeli kot del zavezujoče ponudbe v besedilni obliki, na primer po e­pošti, ki jo lahko natisnete ali shranite v elektronski obliki.

4. Vedenjski kodeksi

4.1. Ravnamo se po merilih kakovosti »Pečat kupca« (Käufersiegel) družbe Händlerbund Management AG, ki si jih lahko ogledate na: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf (https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf).

5. Bistvene značilnosti blaga ali storitve

Bistvene značilnosti blaga in/ali storitve najdete v vsakokratni ponudbi.

6. Cene in plačilni pogoji

6.1. Cene, navedene v posameznih ponudbah, predstavljajo skupaj s stroški pošiljanja skupno ceno. Vsebujejo vse komponente cene, vključno z vsemi veljavnimi davki.

6.2. Stroški pošiljanja niso vključeni v nabavno ceno. Prikličete jih lahko prek ustrezno označenega gumba na našem spletnem mestu ali v ustrezni ponudbi. Med postopkom naročanja so prikazani ločeno in jih boste plačali dodatno, razen če je bila obljubljena brezplačna dostava.

6.3. Za dostavo v države zunaj Evropske unije lahko nastanejo dodatni stroški, za katere nismo odgovorni, kot so na primer carine, davki ali provizije za prenos denarja (bančno nakazilo ali provizija za menjalni tečaj), ki jih morate nositi vi.

6.4. V primerih, da se dostava izvede v državo članico EU, vendar je bilo plačilo izvedeno izven Evropske unije, nosite stroške, ki nastanejo pri denarnem nakazilu (bančno nakazilo ali provizije za menjalni tečaj).

6.5. Načini plačila, ki so vam na voljo, so prikazani pod ustrezno označenim gumbom na naši spletni strani ali v ustrezni ponudbi.

6.6. Če za posamezne načine plačila ni drugače določeno, zapadejo plačilni zahtevki iz sklenjene pogodbe v plačilo takoj.

7. Dobavni pogoji

7.1. Dobavne pogoje, rok dobave in morebitne obstoječe omejitve dostave najdete pod ustrezno označenim gumbom na našem spletnem mestu ali v ustrezni ponudbi.

7.2. Če ste potrošnik, je zakonsko urejeno, da nevarnost naključne izgube in slučajnega poslabšanja prodanega artikla med pošiljanjem preide na vas šele z izročitvijo blaga, ne glede na to, ali je pošiljka zavarovana ali nezavarovana. To ne velja, če ste samostojno naročili prevozno podjetje, ki ga ni imenoval izvajalec ali druga oseba, odgovorna za izvedbo pošiljanja.

8. Zakonska odgovornost za napake

Odgovornost za napake temelji na ureditvi v členu »Garancija« v naših splošnih pogojih poslovanja (I. del).

Te splošne pogoje poslovanja in podatke o kupcih so ustvarili pravniki družbe Händlerbund Management AG, specializirani za pravo informacijske tehnologije, in se nenehno preverjajo glede njihove pravne skladnosti. Družba Händlerbund Management AG zagotavlja pravno varnost besedil in je odgovorna v primeru opominov. Več informacij o tem najdete na: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service (https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service).

Zadnja posodobitev: 1. 01. 2022